Förberedelser inför SWOT-dag inom KUB-projektet

Hej!
Äntligen! Nu startar KUB-projektet – ett stort kompetensutvecklingsprojekt för all bibliotekspersonal i fyra län: Värmland, Dalarna, Uppsala och Gävleborg. Projektet drivs av länsbiblioteken i de fyra länen. Under våren kommer vi från länsbiblioteket att besöka alla kommuner i de fyra länen för att ta reda på vad ni redan är riktigt bra på, och vad ni känner att ni behöver utveckla, stärka eller lära er.

Under dagen kommer vi tillsammans med er i personalgruppen bland annat att göra så kallade SWOTanalyser utifrån tre perspektiv: nya utmaningar, nya och gamla målgrupper och nya möjligheter. Det vi tillsammans kommer fram till under dagen ligger sedan till grund för fortbildning under resten av projekttiden.

Förberedelser inför SWOT-dagen
För att skapa de allra bästa förutsättningar för dagen vill vi gärna att ni gärna tillsammans i arbetsgruppen funderar över vad som påverkar bibliotekets verksamhet – nu och i framtiden.

Utgå från dessa tre nivåer:
Omvärld: existerande styrdokument och lagar (t ex Barnkonventionen, Bibliotekslagen) och omständigheter
som de flesta bibliotek behöver ta hänsyn till och som är ganska generella t ex teknikskiften.

Närvärlden: Befolkningsförändringar i kommunen (invandring, inflyttning i stort, arbetspendling), kommunens strukturer med hänsyn till arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter, förutsättningar som är specifika för där just ditt bibliotek befinner sig just nu – t ex vad
som står i kommunens biblioteksplan.

Invärlden: Hur ser det ut på ert bibliotek? Vad vill ni särskilt utveckla och uppmärksamma?

Fakta om KUB
KUB-projektet pågår från 1 februari 2012 till 30 juni 2014 där de första sex månaderna är en mobiliseringsfas som sedan följs av en genomförandefas. Projektet drivs med medel från ESF (Europeiska Strukturfonden). Syftet med projektet är att all bibliotekspersonal i våra fyra län, Värmland, Dalarna, Uppsala och Gävleborg ska utveckla och stärka relevanta kompetenser. Projektet vill säkerställa att biblioteken och dess personal utvecklas i takt med användarnas behov – idag och i morgon.
Ett viktigt delsyfte i projektet är att biblioteken ska utvecklas som lärande organisationer och därigenom stärka sin roll som lärandemiljö, både internt och utåt mot medborgarna. Ett syfte är också att den kompetensutveckling som erbjuds i projektet ska öka personalens anställningsbarhet.

Mobiliseringsfasen
Detta blir något av en rivstart och den drar igång redan 1 februari. Under denna fas genomförs en stor kompetenskartläggning på alla bibliotek med hjälp av en metod som kallas SWOT. SWOT är ett hjälpmedel där man försöker finna styrkor, möjligheter, svagheter och hot i en verksamhet. Med stöd av SWOT-analyserna skrivs kompetensutvecklingsplaner på såväl kommunsom på individnivå och utifrån dessa planeras insatser för genomförandefasen.

Vi ser fram emot en inspirerande dag!

Det här inlägget postades i Dalarna, Gävleborg, Mobiliseringsfasen, Projektorganisation, Projektteam, SWOT, Uppsala, Värmland. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s