Formella utbildningar

Det är mycket som händer i KUB-projektet! För att underlätta för oss alla att hålla reda på både datum och innehåll har vi här samlat en översiktlig förteckning över alla planerade utbildningar i de fyra spåren (bemötande, IT, lärande och marknadsföring). Tänk på att planera in utbildningar i bibliotekets processaktiviteter.

Informationen om utbildningarna kommer löpande att kompletteras. Detaljerat program och länk till inbjudan kommer att läggas ut närmare utbildningstillfället, ca fyra veckor innan. KUB-deltagarna kommer också att få en inbjudan per mail. Program och länk till anmälningsformulär kommer då också att läggas ut på bloggen.

Kom ihåg att fråga din chef innan du anmäler dig till en kurs.

Om du har frågor om de olika utbildningarna, kontakta ditt länsbibliotek.

b BEMÖTANDE

g

Workshops i Kroppen som resurs

Under våren kommer vi att erbjuda workshops om Kroppen som resurs, vid tre olika tillfällen, i Karlstad. Christopher Engdahl från Dans i Värmland kommer att leda dessa workshops och deltagarna får göra övningar för att öka medvetenheten om sig själva och om sin förmåga att kommunicera.

Följande dagar är planerade:

10 april och 15 maj, 2013 i Karlstad
Anmälan stängd.
Till program

 

g

Bemötande av personer med funktionsnedsättning

Den första av projektets tre kursdagar i bemötandespåret kommer att innehålla:

 • 4R – en metodutbildning för praktiskt jämställdhetsarbete
 • Vad är en funktionsnedsättning och enkelt avhjälpta hinder?
  Korta fakta presenteras av Charlotte Ohlson Bresciani från Iris Hadar
 • Att leva som synskadad
  Ulrika Norelius berättar om sin synskada , om talböcker och punktskrift och hur det fungerar att låna böcker till sitt seende barn.
 • Att leva med rörelsenedsättning
  Charlotte Ohlson Bresciani berättar om olyckan som förändrade hennes liv, vägen tillbaka och vikten av ett gott bemötande

Dagen hålls:
12 februari, 2013 i Karlstad
7 mars, 2013 i Falun
13 mars, 2013 i Gävle

Till dokumentation från seminariedagen ”Bemötande av personer med funktionsnedsättning”

 g

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt jämställdhetsintegrering på Gävle bibliotek

Den andra av bemötandespårets tre kursdagar kommer vi att få ta del av hur man arbetat med jämställdhetsintegrering på Gävle bibliotek; om jämställdhet och pojkars läsning samt om bibliotekets inköpspolicy.

På eftermiddagen kommer Monica Törngren från Iris Hadar att gå igenom de olika diagnoserna. Därefter kommer Håkan Jansson som har Asperger, ADHD och Bipolär sjukdom att berätta om sina diagnoser.
Följande dagar är planerade:
24 april, 2013 i Falun, Länk till inbjudan
21 maj, 2013 i Karlstad, Till program , Ny lokal: Karlstad CCC
28 maj, 2013 i Uppsala, Till Inbjudan

Till dokumentation av dagen

g

Medvetet bemötande på bibliotek/Psykisk ohälsa, Dyslexi

Den tredje av bemötandespårets kursdagar har som tidigare två delar. På förmiddagen kommer Eva Dahlbäck och Carolina Engfeldt från Stockholms universitetsbibliotek för att berätta om projektet ”Hur gör jag? – en utmanande 7-stegskur för medvetet bemötande på bibliotek” Projektet genomfördes tillsammans med Stockholms stadsbibliotek och Karolinska insitutets universitetsbibliotek. Sju metoder testades för att utveckla medvetenheten om och kunskap för att ge ett gott bemötande.
På eftermiddagen föreläser Susanne Mogstad om Psykisk ohälsa och NPF ur ett transnationellt perspektiv och Camilla Liljedahl håller i avsnittet om dyslexi. Båda föreläsarna är knutna till Iris Hadar.

Bemötandespårets föreläsningar är fristående från varandra – det går bra att delta utan att ha varit med på tidigare seminariedagar.

Följande dagar är planerade:
5 november, 2013 i Karlstad  Program  Anmälan stängd
13 november, 2013 i Gävle Inbjudan med länk till anmälan
28 november, 2013 i Falun Programg  Anmälan stängd

 

itkub IT

r

Framtidens IT och metadata 1

Den första utbildningsdagen av två om framtidens IT och metadata som belyser framtidens IT och metadata ur olika perspektiv.Dagen innehåller virtuella föreläsningar – föreläsarna kommer att tala via länk i Adobe Connect. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor till föreläsarna. Dagen vänder sig till all bibliotekspersonal i KUB-projektet.
Dagens program är:

 • Metadata – en grund, Miriam Säfström, KB
 • Metadata för bibliotekswebbar, Oskar Andersson Laurin, Virtuella enheten Stockholms stadsbibliotek
 • Bekvämt eller rätt? Vägval om kontrollen över biblioteken. Viktor Sarge, Regionbibliotek Halland
 • LIBRIS för folkbiblioteken – mot en nationell katalog. Hilda Androls, Avdelningen för LIBRIS
 • LIBRIS-projekten i Värmland. Anna Christina Rutquist, Länsbibliotek Värmland

Dagen hålls i Falun, Gävle, Karlstad och Uppsala den 6 februari, 2013.

Till program
Till dokumentation av dagen

r

Skriva för webben

Under dagen kommer deltagarna att få insikt i den drivna webbredaktörens arbetsmetoder. Vi konstaterar att effekt på webben kräver mer än bara välskrivna texter –även om det också är en förutsättning. Människors användning av webben utmanar oss erbjuda en bättre och mer lärorik läsupplevelse än någonsin tidigare. Detta ska vi under dagen skapa en gemensam förståelse kring.

 • Grunden för allt vårt arbete: Så använder människor nätet.
 • Din målgrupp har en uppgift, ett behov. Du ska lösa uppgiften.
 • Därför ska vi ta med oss det traditionella hantverket; nå fram snabbt, strukturera texterna rätt och formulera oss slagkraftigt.
 • Skrivandet i detalj; Missa inte mångfalden i innehållet –skriv för att rätt saker ska hända.
 • Redigera
 • Webbens grundläggande byggsten: Länken.

Till dokumentation från kursdagen.

Dagen hålls:
9 april, 2013 i Gävle, Furusalen, Silvanum, Kungsbäcksvägen 32.
10 april, 2013 i Falun, Kristinegården, Kristinegatan 11.
11 april, 2013 i Karlstad, CCC, Tage Erlandergatan 8A.
5 februari 2014 i Uppsala, Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40 OBS! Halvdagar! Inbjudan till ”Skriva för webben” i Uppsala (pdf). Anmälan

r

Praktiskt hantera ny teknik – Filma med Ipads

Ny teknik skapar nya förutsättningar och teknikutvecklingen går väldigt fort. Filma med Ipads är en workshop som kommer att handla om vad vi kan ha för nytta av den moderna tekniken.
Vi tittar närmare på pekplattan, lär oss grunderna för hur den fungerar och hur vi med enkla medel kan göra film. Eftersom pekplattan både är en kamera och en dator kan du planera, filma, redigera, titta på resultatet, ladda upp och publicera på internet.

Dagen hålls:
11 mars Borlänge, 13 mars Mora och 15 april Avesta, Filma med Ipad-workshops.
26 mars och 4 april, 2013 i Karlstad.
22 mars 2013 i Uppsala: Filma med din Ipad.
26 mars 2013 i Gävle: Filma med iPad.
16 april 2013 i Bollnäs: Filma med iPad. 

Till dokumentation om att filma med Ipads.
Till deltagarnas filmer från workshopdagarna i Karlstad 26 mars och 4 april.
Till deltagarnas filmer från workshopdagarna i Gävle och Bollnäs 26 mars respektive 16 april
Utbildningsmaterial från Gävleborg
Till deltagarnas filmer från workshopsdagarna i Dalarna under mars-april 2014.

r

Arbeta strategiskt med sociala medier

Brit Stakston, välkänd sociala medier-expert, kommer under en dag arbeta med oss kring vårt arbete i sociala medier.

Dagen är uppdelad i två pass.

På förmiddagen sker en föreläsning i en större grupp där Brit ger en bild av hur nätutvecklingen förändrar vår kommunikation. Hur väljer man kanal? På vilka sätt kan man kommunicera i sociala medier? Vad händer härnäst?

På eftermiddagen leder Brit en workshop. Vi samtalar om implementering av sociala medier i organisationer och vilka möjligheter delningskulturen skapar för biblioteken. Målet är att under eftermiddagen påbörja en grund för en strategisk sociala medier-strategi på ditt bibliotek. Deltagare på eftermiddagen förväntas förbereda sig genom att läsa s. 46 samt 128 ff. i Gilla! – dela engagemang, passion och idéer via sociala medier (Stakston 2011).

Målgrupp under förmiddagen: Biblioteks-anställda i ett brett perspektiv som är intresserade av, eller skulle vilja veta mer om, sociala medier.

Målgrupp under eftermiddagen: Biblioteksanställda som intresserar sig för och som arbetar med sociala medier på jobbet

Läs mer om dagen här

Dagen hålls:
2 september 2013 i Uppsala Till inbjudan Uppsala/Gävleborg 
3 september 2013 i Karlstad. Karta. Till inbjudan.
10 september 2013 i Falun. Till inbjudan.

Klicka här för att komma till dokumentationen från kursdagen ”Att praktiskt arbeta med sociala medier”.

r

Biblioteket som möjliggörare

Vad händer på biblioteken? Just nu sker en snabb omstöpning av vad som är möjligt att göra i biblioteksrummet. Under dagen får vi ta del av olika exempel från bibliotek som har utvidgat sitt uppdrag på olika sätt. Det handlar om att arbeta med IT och skapande på ett nytänkande sätt, i samklang med sitt närsamhälle.
Dagen innehåller virtuella föreläsningar – föreläsarna kommer att tala via länk i Adobe Connect. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor till föreläsarna. Några av föreläsningarna sker på engelska.

Läs mer om dagen här.

Dagen hålls den 5 december:
Falun. Till inbjudan och anmälan i Falun
Gävle. Till inbjudan och anmälan i Gävle
Karlstad Till inbjudan och anmälan i Karlstad
Uppsala Till inbjudan och anmälan i Uppsala

Här hittar du David R Lankes presentation/film, ”Library as facilitator”
Hans slides hittar du här
Om du vill ladda ner en poddversion, hittar du den här

Ann Östmans slides,”Biblioteket som arena för skapande”

r

2014

Utvärdering för att skapa bättre webb

– en kursdag/heldag med Fredrik Wackå, webbrådgivare

Aldrig tidigare har vi som informatörer och publicister haft lika stora möjligheter
att utvärdera resultatet av vårt arbete. Men samtidigt har det aldrig varit lika enkelt
att drunkna i siffror.

Den fråga som all utvärdering därför måste börja med är ”Vad ska vi mäta?”. I denna enkla fråga finns en sprängkraft riktad mot mycket av den traditionella webbstatistiken. Vad exakt lär vi oss ifall en sida är visad ofta eller sällan? Vad säger det egentligen om sidans effekt?

Detta problematiserar vi, och definierar vilken statistik som är värdefull och hur den ska användas. Samtidigt kräver utvärdering mer än statistik. Vi går därför igenom och granskar en hel palett av utvärderingsmöjligheter – från attitydfrågor till exit-enkäter och verksamhetsmätning.

Länk till dokumentation

Utvärdering för att skapa bättre webb – film

r

mf MARKNADSFÖRING

Petra Trobäck kommer att leda marknadsföringsprocessen. Varje temadag kommer att innehålla både praktiskt arbete och teori. Beroende på tema kommer det att bestå av workshops, grupparbete, ”rollspel” eller praktiska uppgifter att utföra i biblioteksmiljö.

l

Temadag 1: Målgruppsarbete och varumärkesanalys

Den första kursdagen av fem kommer att innehålla:

 • Vem vill vi nå? Att arbeta med tydliga målgrupper. Vi är till för alla. Ska vi då också rikta oss till alla?
 • Vem vill vi vara? Biblioteket som Varumärke. Varför ska man välja oss framför en annan mötesplats? Hur ska vi synas?

Dagen hålls:
29 januari, 2013 i Karlstad
30 januari, 2013 i Falun
31 januari, 2013 i Uppsala

Till program

Till dokumentation från utbildningsdagen ”Målgruppsarbete och varumärkesanalys”.

l

Temadag 2: Strategisk marknadsföring

Den andra dagen i marknadsföringsspåret innehåller:

 • teorier om marknadsföring
 • vilken strategi passar biblioteken bäst och varför?
 • bra exempel på marknadsföringsåtgärder
 • att ta fram en marknadsföringsstrategi och plan

Dagen hålls:

16 april, 2013 i Karlstad  Länk till inbjudan
17 april, 2013 i Falun Länk till inbjudan Anmälan stängd.
18 april, 2013 i Gävle Länk till inbjudan

Till dokumentation från dagen ”Strategisk marknadsföring”

_____________________________________________________________

Temadag 3: Biblioteksrummet – exponeringsmöjligheter

Hur jobbar man med rummet för att skapa en attraktiv miljö som gör att besökaren trivs, får en positiv upplevelse, påverkas på rätt sätt och vill komma tillbaka? Vi går in i detalj på vilka exponeringsmöjligheter rummet kan erbjuda samt exponeringstekniker som kan användas för att påverka besökaren. Olika delar som vi går igenom är:

 • Fasaden
 • Exponering för inspiration
 • Mekanisk försäljning
 • Hyllteknik
 • Kommunikation

På eftermiddagen jobbar vi praktiskt med olika uppgifter i biblioteksmiljö. Vi diskuterar resultatet tillsammans.

Dagen hålls:

10 september, 2013 i Karlstad.  Karta.  Till inbjudan.  Anmälan stängd
11 september, 2013 i Falun Inbjudan och program. Anmälan Anmälan är stängd.
12 september, 2013 i Uppsala

Till dokumentationen för dagen om ”Biblioteksrummet”

l

Temadag 4: Service och värdskap

Om konsten att få besökaren att känna sig välkommen och omhändertagen. Syftet med dagen är att skapa förståelse för vad servicelandskapet omfattar, vad det innebär att vara värd och hur bemötandet påverkar våra besökare. Ni får ta del av konkreta tips om vad service kan innebära och hur man gör för att skapa WOW-effekter både i vårt dagliga bemötande men också i stunder då besökarna är missnöjda. Vi ska också diskutera vad vi anser vara bra service för biblioteket och ett bra biblioteksbemötande samt diskutera olika situationer och hur vi bäst hanterar dem. OBS! Den förberedande hemuppgiften hittar du i programmet nedan.

Dagen hålls:
19 november, 2013 i Karlstad Till anmälan och program
20 november, 2013 i Falun Till inbjudan och program
21 november, 2013 i Gävle Till anmälan och program

Till dokumentation av dagen

l

Temadag 5: Goda kundrelationer

Hur skapar vi lojala och nöjda, dvs långvariga och starka relationer?

Dagen hålls:
4 februari 2014 i Karlstad  Till anmälan och program
5 februari 2014 i Falun       Till anmälan och program Anmälan är stängd.
6 februari 2014 i Uppsala. Till anmälan och program

l

Marknadsföring utifrån ett lokalt perspektiv

Välkommen till en dag när vi fokuserar på hur biblioteken kan lyfta fram det unika för trakten och stärka sin roll i lokalsamhället. Carina Olsson, Slöjd i Värmland, ger under förmiddagen inspiration till förnyelse utifrån lokala seder och traditioner. På vilket sätt kan vi arbeta med utställningar, workshops, minneslådor och fester för att locka våra målgrupper till deltagande och medverkan?

Under eftermiddagen följer vi upp förmiddagens inspiration tillsammans med tankar från Petra Trobäcks föreläsningar. Kan vi arbeta tillsammans för att “återvinna” varandras idéer, göra gemensamma kampanjer etc. Vi inspirerar varandra genom att dela med oss av saker med lokal anknytning som vi gjort eller planerar att göra.

Dagen hålls:
25 april 2013 i Karlstad. Till inbjudan och program   

l

lara LÄRANDE

y

Processledarutbildning 

En tvådagars utbildning där du lär dig nya metoder och verktyg för att skapa dialog, möten och leda processer. Utbildningen baseras på ett systemiskt och uppskattande förhållningssätt. Du får träna dig i lyssnande och samtalsmetodik, och du får möjlighet att reflektera kring språkets roll och påverkan. Första dagen sätter vi fokus på processledarens roll, förhållningssätt och grundläggande verktyg. Den andra dagen arbetar vi med att skapa strukturerade och kreativa dialoger.

Processledarutbildningen riktar sig till dig som har ansvar för eller vill lära dig mer om hur man samordnar och leder processer. Utbildningen ges vid ett tillfälle och över två dagar, 26-27 mars i Stockholm. Antalet platser är begränsat till 16 st och blir det fler anmälningar än det finns platser kommer projektets styrgrupp att göra ett urval. Själva utbildningen är gratis men din arbetsgivare bekostar resa och eventuell övernattning i Stockholm.

Processledarutbildningen leds av Ewa Braf från Ramböll Management Consulting.
Program

Plats och datum:
Stockholm, 26-27 mars

y

Temadagar 1-4 i lärandespåret

De fyra heldagarna om lärande har fokus på vad det innebär att vara en lärande organisation och hur vi kan arbeta för att skapa goda förutsättningar och strukturer för lärandet på våra arbetsplatser. Ramböll Management Consulting står för dagarna, som leds av Ewa Braf. De är öppna för alla projektdeltagare.

y

Temadag 1: Lärande organisationer och organisatoriskt lärande

Vi reflekterar över vad en ”lärande organisation” innebär, vad verksamheterna och deltagarna redan gör som stimulerar lärande, och vad vi kan göra för att ytterligare utveckla det kollektiva lärandet. Vi kommer även att arbeta med uppskattande förhållningssätt som ett verktyg för att skapa en lärandekultur.

Dagen hålls:
5 mars, 2013 i Falun
6 mars, 2013 i Karlstad
4 mars, 2013 i Uppsala

Till program

Till dokumentation.

y

Temadag 2: Att vara medarbetare i en lärande miljö och arbetsplatsens lärmiljö

Vi tränar oss på att lyssna och visa vår nyfikenhet inför det andra (kollegor) kan och tänker. Vi kommer även att reflektera över begrepp som erkännande, uppskattning och beröm, och deras betydelse i en lärande miljö. Avslutningsvis kommer vi att pröva på en modell för att skapa dialog och struktur i våra samtal.

Dagen hålls:
6 maj, 2013 i Gävle Länk till inbjudan Anmälan är stängd
7 maj, 2013 i Falun Länk till inbjudan Anmälan är stängd
8 maj, 2013 i Karlstad Länk till inbjudan Anmälan är stängd

Till dokumentationen.

y

Temadag 3: Leda och organisera för kompetensutveckling

Vi reflekterar över begrepp som lärande organisationer, kompetensutveckling, kunskap och erfarenheter. Därtill går vi igenom olika förutsättningar och potentiella hinder för lärandet. Vi arbetar med uppskattande förhållningssätt (Appreciative Inquiry) och tränar på en förändrings- och utvecklingsmodell som kan användas i kompetensutvecklingsarbetet. Fortbildningsdagen leds av Karoline Bottheim från Ramböll Management och Consulting.

Dagen hålls:
16 september i Uppsala
17 september, 2013 i Falun, Länk till inbjudan och anmälan
18 september, 2013 i Karlstad

y

Temadag 4: Projektkunskap, omvärldsbevakning och en utvecklande förändringsmodell

Vi gör en kort genomgång av projektets olika faser och kopplar dessa till ett kunskaps- och lärandeperspektiv. Vi kommer även att arbeta med en modell för nulägesanalys (SUMU – styrkor, utvecklingspotential, möjligheter och uppmärksamhetspunkter) för att kartlägga var vi står både som organisation och i förhållande till omvärlden. Här arbetar vi med deltagarnas egna case som de tar med sig till dagen. Fortbildningsdagen leds av Bo Nielsen från Ramböll Management och Consulting.

Dagen hålls:
1 oktober, 2013 i Gävle Inbjudan med länk för anmälning
2 oktober, 2013 i Falun Inbjudan med länk för anmälning

3 oktober, 2013 i Karlstad Inbjudan med länk för anmälning

Till dokumentation

Ledarprocess

– Strategiskt och personligt: Ledarskap i praktiken

Johanna Hansson, områdeschef Stockholms Stadsbibliotek, och Elisabeth Aldstedt, områdeschef Stockholms Stadsbibliotek, leder bibliotekschefernas processer för att stärka det personliga ledarskapet och ge redskap för att utveckla strategier och redskap i vardagen. Utbildningen kommer att hållas i tre parallella grupper under tre tillfällen. Johanna och Elisabeth har skrivit ett paper om ledarskap, som presenterats på Mötesplatsen i Borås. Ladda ner det här:
Bibliotek i en föränderlig värld. Johanna Hansson, Elisabeth Aldstedt. version 2(1)

Våren 2013

Tillfälle 1: Uppstartsdag
Ladda ner information och program till den första träffen i ledarspåret.

Dagen hålls:
28 januari, 2013 i Karlstad
11 februari, 2013 i Falun
13 februari, 2013 i Uppsala/Gävleborg

Tillfälle 2: Internat, 2 dagar/grupp
Till deltagarna i ledarspåret inför träff 2-3

Dagarna hålls:
13 – 14 mars i Frykenstrand, Sunne, Värmland
10-11 april i Dalarna
16-17 april i Uppsala/Gävleborg

Tillfälle 3: Uppföljning
Till deltagarna i ledarspåret inför träff 3

Dagen hålls:
27 maj i Karlstad
4 juni i Dalarna
10 juni i Uppsala/Gävleborg

Till deltagarna i ledarspåret sommarbrev-1

Hösten 2013
Läs om handlingsplaner här

Värmland: 16 – 17 september och 11 november
Dalarna: 9 -10 oktober och (25 november). Dagen i november är flyttad till den 16 januari.

Ledarspåret_falun_jan_14
Mystery Visitor-underlag

Uppsala – Gävleborg: 24 oktober och 11 december – Ledarspåret i Uppsala – Gävleborg är inställt pga få deltagare.

 Till deltagarna i ledarspåret inför träff 4-5
360 feedback -2

Våren 2014

Internat i Dalarna den 26 – 27 mars i Tällberg, Dalecarlia
Internat i Värmland den 28 – 29 april i Sunne, FrykenStrand

Till deltagarna i ledarspåret inför träff 6

6 kommentarer till Formella utbildningar

 1. Suveränt klargörande! Tack!//Nina

 2. Åsa Wiklund skriver:

  Processledarutbildning, stämmer länken till som går till program och anmälan?/Åsa

  • Camilla skriver:

   Hej Åsa!
   Tack för att du upptäckte att länken låg under fel utbildning. Program och anmälan är till Temadag 1 i lärandespåret. Nu har jag ändrat så det är rätt. Anmälan till processledarutbildningen kommer att läggas ut senare.
   Mvh
   Camilla Källgren

 3. Hej ! Det finns två datum när det gäller processledarutbildningen 26-27 februari och 2-3 april. Vilket stämmer? Hälsningar Nina Halden Rönnlund

  • britting skriver:

   Hej Nina
   Den första utbildningen den 26-27 mars är öppen för alla i projektet. Utbildningen den 2-3 april är endast för projektteamet. Inbjudan till den 26-27 mars kommer 4 veckor innan utbildningen.

 4. Ping: IT-spårets formella utbildningar | KUB-projektet

Lämna ett svar till Camilla Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s