Lära av varandra

I projektet läggs hälften av kompetensutvecklingspengarna på informellt lärande.

Till det informella lärandet kan biblioteken använda sig av följande personella resurser:

  •  på det egna biblioteket eller i kommunen.
  •  på ett annat bibliotek eller förvaltning inom KUB-området.
  •  på offentliga arbetsplatser utanför KUB-området.

En anställd på det egna biblioteket eller på en annan förvaltning i kommunen kan utbilda kollegorna på biblioteket som en del i en process. För förberedelse- och utbildningstid kan biblioteket fakturera projektet.
Biblioteket kan också använda en resurs i sin process som finns på ett annat bibliotek inom KUB-området. Resurspersonerna kommer att läggas in i en kompetensbank som kommer att publiceras inom de närmaste veckorna. Biblioteken tar själv kontakt med resurspersonen och bokar en tid med honom/henne.
Biblioteket kan använda sig av en resurs som arbetar utanför den egna kommunen och KUB-länen. Resurspersonen måste vara anställd inom kommunal, regional eller statlig verksamhet. Han/hon måste göra det i tjänsten och endast hans/hennes arbetsgivare kan fakturera projektet för den anställdes lön för förberedande timmar, tiden som han/hon är borta från jobbet, traktamenten, ev resor etc. Kontakta gärna någon i projektteamet innan du bokar en resurs utanför KUB-området så att resurserna inte blir för mycket bokade. Detta enligt ESF:s regler.

Hur går man tillväga?

När biblioteket använder en resursperson i lära av varandra ska följande göras:

1. Processblankett

bild_processblankettTänk över vilken process som biblioteket vill arbeta med och vilka personer som ska ingå. Tänk också på att processen ska jobba mot projektets delmål. Gör en aktivitetsplan på den period som processen ska pågå. Aktivitetsplanen kan revideras under processens gång. I aktivitetsplanen planerar man bl a in formella och informella utbildningar.

Processblanketten laddar du ner här. (uppdaterad maj -13)

Blanketten skickas till projektets administratör via mail:
sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se

eller per post till:
Region Värmland
KUB-projektet
Sofia Nibblén Berndtsson
Box 1022
651 15 KARLSTAD

Projektteamet på länsbiblioteken i hjälper gärna till i planering av processen.
Här är ett exempel på hur man fyller i processblanketten

2. Deltagarförteckning

Deltagarförteckning för lära av varandra i KUB-projektetVid varje tillfälle som biblioteket har en informell utbildning, dvs en lära av varandraresurs, så måste en deltagarförteckning fyllas i med namn och personnummer på deltagarna. Deltagarförteckningen skickas till projektekonomen direkt efter utbildningstillfället.

Blanketten hämtar du här (uppdaterad februari -13).

Deltagarförteckningen skickas till projektets administratör via mail:
sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se

eller per post till:
Region Värmland
KUB-projektet
Sofia Nibblén-Berndtsson
Box 1022
651 15 KARLSTAD

3. Faktureringsblankett

Om en resursperson anlitas eller används flera gånger under ett och samma kvartal så kan alla uppgifterna fyllas i på en och samma blankett per resursperson. Kom ihåg att lönekostnaden ska styrkas med kopia från lönespecifikation samt ev kostnader ska styrkas med faktura- och kvittokopior alternativt Ladda ner faktureringsblankett

Faktureringsblanketten kan du ladda ner här (uppdaterad dec -13).

Fakturan skickas till:
OBSERVERA att fakturaadressen inte är samma som postadressen!

Region Värmland
KUB-projektet
SANN12
Box 5071
650 05  KARLSTAD

Om man väljer att samla blanketter och verifikationer samt att fakturera KUB-projektet kvartalsvis måste fakturan vara Region Värmland tillhanda senast följande datum:

För perioden:

16 mars 2013 – 15 juni 2013 — faktura oss tillhanda senast 20 juni 2013

16 juni 2013 – 15 september 2013 — faktura oss tillhanda senast 20 september 2013

16 september 2013 – 10 december 2013 — faktura oss tillhanda senast 16 december 2013

11 december 2013 – 15 mars 2014 — faktura oss tillhanda senast 20 mars 2014

16 mars 2014 – 30 april 2014 — faktura oss tillhanda senast 30 maj 2014

Har du frågor angående ekonomihanteringen, kontakta:

Sofia Nibblen Berndtsson
E-post: sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se
Tlf: 054-701 10 04

4. Utvärderingsblanketter

I samband med lära av varandra-aktiviteter ska ju dels en enkät delas ut till den som leder aktiviteten, dels till de som deltar i  aktiviteten. På förslag från en bibliotekschef publiceras de nu här.

Enkät till ledare av lära av varandra-aktiviteter

Utvärdering av deltagande i läraktiviteter

INTYG för deltagande i KUB-projektet

Bild på KUB-intyg

Bild på KUB-intyg

Alla deltagare kan få intyg för deltagande. Pricka för/fyll i  vilka delar av projektet du deltagit i och be din lokala chef om underskrift.

Här kan du ladda ner KUB-intyg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s