Om projektet

Jobbar du på ett folkbibliotek i Dalarna, Gävleborg, Uppsala eller Värmland? Grattis! Länsbibliotek Dalarna, Länsbibliotek Gävleborg Uppsala och Länsbiblioteket i Värmland har tillsammans fått 10 miljoner kronor från ESF-rådet för att genomföra projektet KUB – ett stort kompetensutvecklingsprojekt för folkbiblioteken i våra län.

Syftet med projektet är att all bibliotekspersonalen i de fyra länen ska utveckla och stärka relevanta kompetenser som behövs i framtidens bibliotek.

På denna sida hittar du alltid uppdaterad information om vad som händer med KUB.

KUB är ett kompetensutvecklingsprojekt för biblioteken i fyra län: Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. Projektet pågår från 1 februari 2012 till 30 juni 2014. Projektet är medfinansierat av ESF (Europeiska Socialfonden).

Syftet med projektet är att all bibliotekspersonalen i de fyra länen ska utveckla och stärka relevanta kompetenser. Projektet vill säkerställa att biblioteken och dess personal utvecklas i takt med användarnas behov – idag och imorgon. Ett viktigt delsyfte i projektet är att biblioteken ska utvecklas som lärande organisationer och därigenom stärka sin roll som lärandemiljö, både internt och utåt till medborgarna. Ett syfte är också att den kompetensutveckling som erbjuds i projektet ska öka personalens anställningsbarhet.

Hur ser projektplanen ut?

Projektet är indelat i två faser: en första mobiliseringsfas som sträcker sig från 1 februari 2012 till 31 augusti 2012, samt en genomförandefas som sträcker sig från 1 september 2012 till 30 juni 2014.

Under mobiliseringsfasen genomförs en stor kompetenskartläggning på alla bibliotek i projektets fyra län. Kompetenskartläggningen kommer bland annat att göras med hjälp av SWOT-analyser i alla kommuner. Processledare i den kartläggningen är länsbibliotekens konsulenter. Med stöd av kartläggningen skrivs kompetensutvecklingsplaner på såväl kommun- som individnivå, och utifrån planerna planeras kompetensutvecklingsinsatser för resten av projekttiden.

Under genomförandefasen genomförs de olika kompetensutvecklingsinsatserna. Projektet utvärderas också löpande av extern utvärderare.

Hur ser projektorganisationen ut?

Region Värmland är projektägare och dess representant i projektet är Anna-Christina Rutquist, länsbibliotekarie. Projektet har en heltidsanställd projektledare och en ekonom/assistent på halvtid. I projektorganisationen finns en referensgrupp som består av respektive kulturchef från de fyra regionerna.  Det finns en styrgrupp bestående av bibliotekschefen från det största biblioteket i respektive län, de tre länsbibliotekarierna och en representant från Pentaplusbiblioteken. Styrgruppen arbetar operativt och är beslutsfattande. Projektledaren är adjungerad i alla grupperna och har samordningsansvar. Därutöver utgör länsbibliotekens konsulenter ett projektteam.

Varför är KUB viktigt och bra?

Biblioteken står inför stora utmaningar de närmaste åren, och det behövs en mer genomgripande kompetenshöjning än vad enskilda kommuner kan genomföra var för sig. När fyra län samverkar på det här sättet kan vi med samlade resurser (både vad gäller ekonomi och kompetens) nå mycket längre! Det blir lättare att skräddarsy lösningar som passar både enskilda kommuner och enskilda medarbetare.

Det finns många vinster i att möta nya kollegor från andra län! Utvecklingsfrågor blir belysta ur nya perspektiv, samtidigt som projektdeltagarna blir varse att många av de utmaningar och frågeställningar som de själva har, liknar de som andra bibliotek står inför. Nya kontakter och insikt om hur andra arbetar blir en bonus för all personal som deltar i projektets aktiviteter.

Kontakt

Har du frågor? Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig till ditt länsbibliotek! Länk till ditt länsbibliotek hittar du i menyn till höger.

2 kommentarer till Om projektet

 1. Lousia skriver:

  Hej!
  Lägg gärna ut fullständiga program för januari och februari 2013
  under ”mer information” i rutan till höger finns inget information om innehållet i utbildningen.

  • annarutquist skriver:

   Ja, vi har som ambition att stuva om lite i strukturen på bloggen och få ut samlade kursprogrammet snarast.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s