Vanliga frågor

 • Jag kan inte logga in och se dokumenationsfilmerna. Vad ska jag göra?
  Svar: Pröva webbläsaren Google Chrome istället. Klicka här för att nå nedladdningssidan. Om det inte heller fungerar. Hör dig till ditt länsbibliotek så ska vi hjälpa dig problemlösa.
 • Vem administrerar fakturering av den interna utbildningen?
  Svar: Karlstad sköter faktureringen.
 • Hur planerar man att redovisningen av den interna utbildningen ska redovisas av oss chefer?
  Svar: Vid intern fakturering behövs en blankett. En sådan ska komma senast i oktober med tydliga anvisningar om hur det ska gå till att fylla i densamma.
 • Vi hade planerat att skicka fler på bemötandeutbildning, på vår samlade kursförteckning står det 1 person, varför?
  Svar: Samlad kursförteckning listar ett minimum som varje bibliotek förbinder sig att genomföra. ”Det som inte står där behöver man inte bekymra sig om”. Till arrangemang som är upphandlade, den formella utbildningen, kan man skicka fler personer.
 • Måste biblioteken utnyttja den summa pengar som står angivet i intern utbildning?
  Vad händer om det inte görs?
  Svar: Om man inte nyttjar pengarna i den interna utbildningen på ett område så kan man föra över en del till ett annat område. Grundprincipen är dock att varje bibliotek bör delta i alla fyra områdena. Man bör hålla sig till minikontraktet och den lokala kompetensutvecklingsplanen.
 • Hur beräknas prissättningen av den interna utbildningen?
  Svar: Man får ersättning för lönekostnad och resor, därtill beräknade förberedelsekostnader. Snittkostnad är beräknad till 4 000 kr. Om man delar med en annan kommun räcker pengarna längre. Det är chefen till personen med spetskompetens som avgör.
 • Kan man ta in vem man vill till sitt bibliotek för ”lära av varandra”?
  Svar: Nej, man kan ta in en kollega från ett annat bibliotek, som deltar i KUB, eller en person anställd i offentlig förvaltning i ett annat län. Viktigt att komma ihåg: det ska vara en person som jobbar för lönekostnaden, inga konsulter är tillåtna. Den person vi anlitar för ”lära av varandra” måste ha okej från sin chef.
 •  Får man pengar för internutbildning, när någon ur den egna personalen utbildar sina egna kollegor?
  Svar: Det går bra. Då räknar man löneavdrag och förberedelsetid. Här blir det inga resekostnader.
 • Internutbildningen, sker en samordning? Vem sköter logistiken?
  Svar: Biblioteken själva ansvarar för detta. Länsbiblioteken ordnar inga arrangemang. Tips: Upprätta ett schema på bloggen för överblick. Där kan alla fylla i vad som ska göras och av vem.
 • Vi chefer har stor arbetsbörda, ska vi ansvara för arrangemangen kring de interna utbildningarna?
  Svar: Cheferna ansvarar för den interna utbildningen på plats. Egna lokaler kan användas. Deltagare betalar sin egen lunch. Om man samverkar med andra kommuner räcker de egna pengarna längre. Inga luncher ingår i projektet, kaffe ordnas på plats.
 • Hur mycket stöd kan vi chefer räkna med från länsbiblioteket?
  Svar: Länsbiblioteken bestämmer själva hur stort stödet ska vara. Processtöd har utlovats till cheferna.
 • Hur ska vi som är små bibliotek ordna vikariefrågan när det inte finns några vikarier i bygden oavsett om det finns pengar till det? Det är enklare för större bibliotek men för oss är det inte så enkelt.
  Svar: Vikariefrågan är bibliotekens ansvar. Man kan hjälpas åt bibliotek emellan, man kan byta med grannkommunen, hålla öppet för varandra och så också lära av varandra. Om alla i personalen ska delta kan man stänga biblioteket.
 • Resurser för riktade behov finns med i den samlade kursförteckningen. Vad innebär det?
  Svar: Det är en pott pengar som går att disponera som man vill, internt, utifrån de fyra delarna: IT, Bemötande, Marknadsföring och Lärande. Dessa pengar är en summa som blivit över vid uträknandet av de interna kostnaderna.
 • En reflektion: Självklart så vill vi så fort besked om pengar kommer, få ta del av inplanerade datum för de formella utbildningarna så att vi kan planera in det i vår egen planering.
  Svar: Det finns en del datum inskrivna, se webb, men allt är inte klart för detta ännu.
 • Blir det bara 4,2 miljoner av 10 miljoner kronor till utbildning? Hur kan det komma sig?
  Svar: Budgeten finns på bloggen och inskriven i avstämningsrapporten. En ”populärversion” av avstämningsrapporten ska göras. Se även budgeten på KUB-bloggen. Där förklaras vad som krävs i projektet och vad pengarna ska gå till. Lärseminarierna under mobiliseringsfasen och de transnationella resorna är också en del av utbildningen. Pengarna ska gå till det som är bestämt.
 • Hur kan vi få reda på andra inom projektet, som är intresserade av t.ex. framtidsspaning inom IT, så att vi ev. kan samordna utbildningar inom den interna delen?
  Svar: Bra är att diskutera det här inom varje län. Man kan också skriva på den gemensamma bloggen vad man har på gång. När man möts i arrangemang i det formella lärandet är ett bra tillfälle att utbyta idéer och planera samverkan.
 • Körs samma föreläsning flera gånger under projektperioden, så man kan hoppa på när man planerar att driva en sådan process? Eller betyder Bemötande 1,2,3,4 att det är fyra olika föreläsningar med olika innehåll?
  Svar: Olika föreläsningar täcker olika delar. Behöver alla samma föreläsning?Detta är en fråga för styrgruppen att ta ställning till.
 • När kan man få listan på befintliga spetskompetenser inför planering av Lära av varandra?
  Svar: Det finns en avpersonifierad lista på de spetskompetenser som hittills anmälts, eftersom vi inte är säkra på att varje person tillfrågats. Listan kan komma att kompletteras. Alla som finns med på listan ska vara tillfrågade och deras chefer ska ha godkänt deras medverkan. Hör med ditt länsbibliotek.
 • Är det tillåtet att använda biblioteksanställda från län utanför projektet för den interna utbildningen?
  Svar: Det är inte troligt, helt klart att använda kolleger inom KUB. Helt klart är också att det ska vara personer som ställer upp för enbart lön och reseersättning. Ev. kan länsbiblioteken bjuda in sådan spetskompetens från annat län om det är en angelägen fråga för många.
 • Vill ha hjälp att hitta idéer till bra fortbildning för hösten.
  Svar: Här gäller att gå tillbaka till SWOT:arna, den egna åtgärdslistan för att få idéer. Se kompetenslista över interna resurser.
 • Finns det obligatoriska utbildningar som alla måste gå?
  Svar I: Adobe Connect utbildning ges till alla chefer, de är nyckelpersoner. Om cheferna bestämmer att de vill ha egen licens på sina bibliotek så kommer de att få utbildning av leverantören. Biblioteken bestämmer själva om de vill satsa på detta Adobe Connect hemma.
  Svar II: I jämställdhet och tillgänglighet kommer det att bli något för alla deltagare. Seminarier på fyra orter planeras.

Sep 2012

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s