Kategoriarkiv: Strategisk styrgrupp

Styrgruppens oktobermöte

KUB-projektets styrgrupp diskuterade på sitt oktobermöte projektets fortsättning även efter projekttiden. Nu finns en förstudie för läsfrämjande som är inskickad till Kulturrådet. Styrgruppen tog del av utvärderingen av Lärseminarium 3. Resultatet var mycket positivt men här finns också synpunkter att … Läs mer

Publicerat i Strategisk styrgrupp | Lämna en kommentar

Styrgruppens möte i maj

Styrgruppen diskuterade på sitt senaste möte: Läget i projektet Utvärderarnas inspel Lärseminariet i Tällberg 28 – 29 augusti Projektets fortsättning efter juni 2014 Styrgruppen konstaterade att projektet är i fas med tidplan och budget.Utvärderarna berättade att de gjort en nollmätning … Läs mer

Publicerat i Projektorganisation, Strategisk styrgrupp | Lämna en kommentar

Skriv på blogg och i loggbok

På styrgruppsmötet berättade Cecilia Gärdén om framgångsfaktorer vid utbildning. Hon rekommenderade loggbok och reflekterande skrivande. Det är helt klart att man utvecklas när man skriver och reflekterar kring det man hört eller sett. Genom att skriva tänker man mer strukturerat. … Läs mer

Publicerat i Projektorganisation, Strategisk styrgrupp, utvärdering | Lämna en kommentar

Styrgruppen i december

Mötet handlade mycket om mål och indikatorer. Cecilia Gärdén, en av projektets följeforskare var närvarande. Hon presenterade projektets mål på följande vis: Ledning och medarbetare i deltagande bibliotek har skapat och implementerat en modell för kontinuerligt lärande i vardagen, som … Läs mer

Publicerat i Projektorganisation, Strategisk styrgrupp, utvärdering | Lämna en kommentar

Styrgruppens strategiska frågor – möte den 10 oktober

Komma igång med genomförandet snabbt Styrgruppen har haft ett möte den 10 oktober.  Då utformades lärseminariets program och dessutom pratade man om följande punkter: 1. Viktigt att komma igång snabbt med genomförandet – vad behöver göras? Länsbiblioteken lokaliserar snabbt vilka … Läs mer

Publicerat i Projektorganisation, Strategisk styrgrupp | Lämna en kommentar